LV | RU

Saņem personalizētu piedāvājumu

Sāksim ar auto ko vēlies iegādāties.

EUR

Vai esat jau izvēlējies automašīnu?

vai

Loading

Personas dati

Pastāsti par sevi lai mēs varētu uzsākt pieteikumu.

Jūsu finanses

Norādiet savu ienākumus un izdevumus

Ikmēneša ienākumi

Lūdzu, norādiet kopējos ikmēneša ienākumus, ieskaitot algu, pabalstus un citus ienākumus

EUR

Ikmēneša kredītsaistības

Lūdzu, norādiet kopējos ikmēneša maksājumus par citiem aizdevumiem

EUR

Loading

Jūsu adrese

Norādiet savu adresi un ģimenes stāvokli

Jūsu adrese

Norādiet Jūsu dzīvesvietas adresi

LV-

Kontaktpersona Jūsu prombūtnē

Norādiet kontaktpersonu, kas ir Jūsu ģimenes loceklis vai, ar ko Jūs dzīvojat kopā

Loading

Jūsu darba vieta

Tas mums palīdzēs atrast piemērotu finansējumu

Norādiet informāciju par savu darba vietu, amatu un darba stāžu

Norādiet darba stāžu mēnešos

Mēneši

Jūsu izglītība

Loading

Apstiprināt ienākumus un personas datus

Augšupielādējiet savu bankas konta pārskatu par pēdējiem 6 mēnešiem

Pievienojiet bankas konta pārskatu PDF faila formātā ar visiem darījumiem, gan ienākošajiem, gan izejošajiem

Loading

Ar šo apstiprinu, ka vēlos pieteikties aizdevumam ar SIA “ONEfinance group” piedāvātajiem noteikumiem. Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija par pakalpojumu ir patiesi. Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, kā arī tam, ka SIA ONEfinance group, SIA Citadele līzings un faktorings, AS PrivatBank, BIGBANK AS Latvijas filāle, SIA AIZDEVUMS.LV, SIA Nordic Finance, AS Mogo, SIA Vitacredit, SIA Money Express Credit, SIA Inbank Līzings,IPF Digital Latvia SIA (Credit24), AS Motoro, AS Hipocredit, SIA Grand Credit, SIA InCREDIT GROUP, SIA Latvijas Hipotēka, turpmāk kopā sauktas – Kompānijas, var izmantot pieteikumā norādītos personas datus, lai saņemtu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai, no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas kredītu reģistra, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta) un apstrādātu to.

Kompānijas no savas puses apliecina, ka pieteikuma noradītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei. Atsevišķos gadījumos, lai izvērtētu pieteikumu, var tikt pieprasīta papildus informācija. SIA “ONEfinance group” no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei. Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas: Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību. Pieprasītās informācijas nesniegšana tiek vērtēta kā attiecīgo ziņu neesamība. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība. Ar šī pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka uzņēmums SIA “ONEfinance group” kompānija ir tiesīgi, nepaskaidrojot lēmuma iemeslus, neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai. Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas.