LV | RU

Privātums un datu drošība

Personas datu aizsardzības noteikumi
Mēs augstu vērtējam mūsu klientus, mūsu klientu datu drošību un konfidencialitāti. Mēs, saskaņā ar Personīgo datu apstrādes un apstiprināšanas ievadīto datu patiesumu politiku, nodrošinām datu konfidencialitāti. Personas datu aizsardzības noteikumi tiek laiku pa laikam atjaunināti, tāpēc iesakām ik pa laikam atkārtoti iepazīties ar to saturu. Šīs lapas un šajā lapā ievadīto datu operators ir SIA “ONEfinance group”, vienotais reģ. Nr. 40103978718, juridiskā adrese: Kalvenes iela 56, Rīga, LV-1058, Latvija
1. Apkopotā informācija
1.1. Parasti tiks apkopota tālāk minētā informācija:
· vārds
· uzvārds
· personas kods
· e-pasta adrese
· tālruņa numurs
· mēneša ienākumi
· mēneša kredītsaistības
· apgādājamo skaits
· jebkāda cita informācija, ko Jūs vēlies nodot mums, izmantojot telefonu, e‑pastu .
Atsevišķos gadījumos, lai apstiprinātu Jūsu pieteikumu, mēs varam pieprasīt papildus dokumentus.
Informācija operāciju laikā mūsu interneta vietnē var tikt apkopota un apstrādāta šādos veidos:
1.2. Tiek apkopoti dati attiecībā uz Taviem apmeklējumu(‑iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem mūsu interneta vietnē. Tas ietver šādu informāciju, kuras uzskaitījums nav izsmeļošs: vietas dati, tīmekļa dienasgrāmatas, datu plūsmas un jebkāda cita komunikācijas informācija.
1.3. Jebkādas veidlapas, kuras Tu aizpildi mūsu interneta vietnē, ļauj mums apkopot tādus datus kā reģistrācija informācijai vai Jūsu pieteikuma aizpildīšana.
1.4. Mēs varam apkopot informāciju, ja kādu iemeslu dēļ Tu sazinies ar mūsu personālu.
2. Sīkdatnes lietošana
Skatīt sīkdatņu lietošanas politiku
3. Informācijas izmantošana
3.1. Tu piekrīti, ka informācija, ko nodrošini mums, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota šādiem mērķiem:
· lai pārbaudītu Tavu identitāti un izvērtētu Tavu maksātspēju, izmantojot informāciju, kuru esi mums sniedzis pieteikuma apstrādei;
· lai konstatētu un nepieļautu jebkādu krāpniecību, nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanu un citas kriminālas aktivitātes;
· lai sazinātos ar Tevi;
· lai atgūtu līdzekļus, ko esat mums parādā.
3.2. Jebkurš pieteikums, kuru Tu iesniedz mūsu interneta vietnē vai mūsu personālam, ļauj mums izmantot Tevis sniegto informāciju attiecībā uz mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Saņemot Tavu piekrišanu, mēs varam Tev nosūtīt informāciju par mūsu produktiem vai pakalpojumiem, par kuriem Tev varētu būt interese.
3.3. Visi dati, kurus Tu esi mums sniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti, lai nodrošinātu mūsu saistību pret Tevi izpildi.
3.4. Gadījumā, ja interneta vietnē tiek veiktas kādas izmaiņas vai uzlabojumi, Tava informācija var tikt izmantota, lai paziņotu Tev par šādām izmaiņām.
3.5. Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, kas saistīti ar jebkādiem klienta iepriekš izmantotajiem pakalpojumiem mūsu interneta vietnē.
3.6. Mēs varam izmantot datus vai ļaut trešajām personām izmantot informāciju, kas nav saistīta ar precēm vai pakalpojumiem, par kuriem Tev varētu būt interese. Mēs vai trešās personas var sazināties ar Tevi tikai tad, ja Jūs, pamatojoties uz mūsu sniegto informāciju, esat sniedzis attiecīgu piekrišanu.
3.7. Ar jebkuru jaunu klientu mēs vai trešās personas ir tiesīgas sazināties tikai tad, ja jaunais klients ir sniedzis savu piekrišanu mūsu interneta vietnē. Mēs sūtām Tev informāciju tikai tajos gadījumos, kad esi sniedzis tam savu piekrišanu.
3.8. Ikvienam, kurš nevēlas sniegt piekrišanu mums vai trešajām personām datu lietošanai, tiek nodrošināta iespēja neatļaut datu lietošanu. Mēs izdzēsīsim Tavu personīgo informāciju no mūsu un trešajām personām sarakstei izmantojamās kontaktinformācijas tiklīdz tiks saņemts Tavs atteikums attiecībā uz piekrišanu datu izmantošanai.
3.9. Informācijas, kas par Tevi tiks apkopota, nesaturēs Tevi identificējošus datus. Ar trešajām personām tiks koplietota tikai statistiska rakstura informācija. Mēs neatklāsim, kas Tu esi, un sniegsim tikai statistikas datus par mūsu apmeklētājiem.
4. Personas datu glabāšana
4.1. Par Tevi apkopoto datu nosūtīšanai var tikt izmantotas ierīces, kas atrodas ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Šīs datu vietnes tiek izmantotas Tavas informācijas uzglabāšanai vai apstrādāšanai. Informācija, kuru mēs koplietojam ārpus Eiropas ekonomikas zonas, var tikt koplietota ar personālu, kas nodrošina minēto datu apstrādi un uzglabāšanu. Tā var ietvert tādus procesus kā maksājuma apstrāde vai atbalsta piedāvāšana Tava pakalpojuma vai produkta vajadzībām. Informāciju var apstrādāt un uzglabāt tāds personāls, kas strādā pie mūsu piegādātājiem ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Iesniedzot Tavus datus lietošanai, Tu sniedz piekrišanu šādai datu nodošanai un uzglabāšanai. Mēs ievērojam visus saprātīgos un nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Tavu personas datu drošību saskaņā ar šiem Personas datu aizsardzības noteikumiem.
4.2. Mums sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Tavai drošībai transakciju dati tiek šifrēti.
4.3. Tev jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Tu esi atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšanu. Tev var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu interneta vietnes iedaļām, kur nepieciešama parole. Tu esi atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.
5. Personas datu apstrāde un nodošana
5.1. Atsevišķos gadījumos mēs varam atklāt Tavu personisko informāciju mūsu saistītajām sabiedrībām nodrošinot, ka tās ievēro tādus pat personas datu glabāšanas drošības pasākumus, kā mēs.
5.2. Tu piekrīti, ka informācijas atklāšana trešajām personām var notikt šādos gadījumos:
5.2.1. informācija par Tevi var tikt nodota trešajai personai gadījumā, ja mēs pārdodam mums piederošu uzņēmuma vai tā daļu;
5.2.2. informāciju par Tevi un par Taviem apmeklējumiem mūsu interneta vietnē var tikt atklāta, saņemot likumīgi pamatotu pieprasījumu no attiecīgām trešajām personām;
5.2.3. mēs varam atklāt informāciju, lai kredītrisku samazināšanas nolūkā nepieļautu krāpniecību un palīdzētu aizsardzībā pret krāpniecību;
5.2.4. mēs varam apmainīties ar Taviem personas datiem, kas sniegti, vai, ko mēs esam ieguvuši, Tev izmantojot šajā internetā vietnē piedāvātos pakalpojumus, ar līdzīgu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī attiecīgām valsts iestādēm un nevalstiskām organizācijām, nolūkā nodrošināt pilnvērtīgu Tavas maksātspējas izvērtējumu situācijā, kad Jūs piesakāties uz attiecīga finanšu pakalpojuma saņemšanu pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem;
5.2.5. apstrādājot un apkopojot datus par kredītu vai citiem piemērojamiem maksājumiem, kas mums no Tevis pienākas saskaņā ar aizņēmuma līgumu, mēs esam tiesīgi sniegt Tavus personas datus trešajām personām – maksājuma apstrādes pakalpojumu sniedzējiem;
5.2.6. Tavi personas dati var tikt apstrādāti, glabāti un nodoti trešajām personām tādā veidā un apmērā, kā tas paredzēts līgumos, ko Tu ar mums esi noslēdzis, izmantojot šajā interneta vietnē pieejamos pakalpojumus.
6. Saites uz trešo personu interneta vietnēm
Mūsu interneta vietnē var tikt uzrādītas saites uz trešo personu interneta vietnēm. Šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Tu piekrīti, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies atbildību par trešo personu interneta vietnēm. Tā kā mēs nevaram kontrolēt trešo personu interneta vietņu saturu, mūsu atbildība attiecas tikai uz mūsu interneta vietni.
7. Informācijas pieejamība
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, mūsu pienākums ir izpaust Tev informāciju par to, kādi dati par Tevi ir mūsu rīcībā, kā arī par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no mums ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Tevi, izņemot likumā noteiktus izņēmumus. Saskaņā ar šo likumu Tev ir tiesības uz bezmaksas pieeju minētajai informācijai, taču ne biežāk kā divas reizes gadā. Gadījumā, ja JTu mums pieprasīsi šo informāciju biežāk nekā divas reizes gadā, mēs to nodrošināsim par atlīdzību, kuras apmērs būs tāds, lai segtu mums ar šī informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas. Lūdzam informācijas pieprasījuma iesniegšanai izmantot zemāk minēto kontaktinformāciju: info@1lizings.lv
8. Vecums
Lai pieteiktos mūsu pakalpojumiem, Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam, bet ne vecākam par 70 gadiem.
9. Sazināšanās ar Jums
Apmeklējot šo interneta vietni un sniedzot tajā savus personas datus un kontaktinformāciju, Tu piekrīti mūsu komerciālo paziņojumu saņemšanai Jūsu elektronisko sakaru līdzekļos. Ja Jūs vēlēsieties atteikties no komerciālo paziņojumu turpmākas saņemšanas, Tu jebkurā laikā vari to izdarīt, sazinoties ar mums.